Rots en Water: Psychofysieke Weerbaarheidstraining voor volwassenen

06Jan2020

Data:
Wat is Rots en Water en wat kun je verwachten:

Algemeen uitgangspunt van de training is dat de deelnemers in hun kracht
komen. Leven vanuit je eigen, innerlijke kracht. Dat betekent: jezelf
kennen; weten wat je wilt; voor en achter jezelf gaan staan; je hardop
uitspreken; je kracht kennen en deze weten te gebruiken en beheren.

Het accent ligt op het ervaringsgericht leren, met aansluitend
reflectiemomenten. We werken in kleine groepen met minimaal 4 en
maximaal 8 deelnemers. De training wordt afgestemd op de groep en er is
ruimte om binnen de context van de training aan je eigen doelen te
werken.

Belangrijke algemene doelen zijn: zelfvertrouwen, zelfreflectie en in
actie kunnen & durven komen. De 3 belangrijkste terugkerende pijlers,
die via talloze spelen en oefeningen steeds terugkomen, zijn:

Gronden
Centreren (ademkracht)
Focussen

Een ieder heeft zijn/ haar eigen reden om mee te doen. Onderwerpen die
zeker aan bod komen, zijn:

vergroten van psychische en fysieke weerbaarheid
grenzen herkennen en stellen
je sterk voelen, sterk staan en sterk overkomen
ontdekken wat je wel en niet(!) wilt
eigen keuzes maken
intuïtie gebruiken
en conflicthantering.

Data: 28 oktober, 4, 18, 25 november, 2, 9, 16 december, 6 januari
Tijd: 18.30 tot 19.45 uur
Locatie: Studio da Vasco, Vasco Da Gamastraat 10, 1057 VN Amsterdam (de 
Baarsjes)
Investering: 195,-
Wil je meedoen of heb je vragen? Ik hoor het graag!
info@rosaliedebest.nl of tel 06 19417768

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.